Follow by Email

Minggu, 07 Agustus 2011

KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL

No Komponen Kriteria Ketuntasan MInimal
I II III IV V VI
A. Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama
a. Al Qur’an Hadist 65 65 65 65 65 70
b. Aqidah Akhlak 70 70 70 75 75 75
c. Fikih 65 65 65 65 65 70
d. SKI - - 65 65 65 68
2. PkN 70 65 65 65 67 68
3. Bahasa Indonesia 65 65 65 65 65 65
4. Bahasa Arab 65 65 65 60 65 65
5. Matematika 60 60 60 60 60 60
6. Ilmu Pengetahuan Alam 65 67 65 65 65 69
7. Ilmu Pengetahuan Sosial 65 65 65 65 68 68
8. Seni Budaya Ket 75 75 75 75 75 75
9. Pendidikan Jasmani Kes 75 75 75 75 75 75
B. Muatan Lokal
a. Bahasa Jawa 65 65 60 65 65 60
b. Bahasa Inggris 70 65 70 70 70 70
c. Ke NU an - - - 70 70 70
d. Baca Tulis Al Qur’an 65 65 65 65 65 65
e. T I K - - - 70 75 75
c. Pengembangan Diri
a. Pramuka - - B B B B
b. U K S B B B B B B
c. S. Dhuha - - B B B B
d. S. Dhuhur - - B B B B
e. Juz Amma B B B B B B
f. A Husna B B B B B B

Tidak ada komentar:

Posting Komentar